Pitanja...

Koliki je maksimalan broj polaznika u grupi?

Maksimalan broj polaznika kako kod dece, tako i kod odraslih je 8.

Koliko godina imaju najmlađi polaznici?

Najmlađi polaznici u BRIDGE obrazovnom centru imaju 5 godina.

Kako da znam koji kurs treba da pohađam?

Svako ko je zainteresovan za učenje engleskog jezika u BRIDGE obrazovnom centru, treba da nas pozove kako bismo se dogovorili za termin dijagnostičkog testiranja, kojim sa velikom preciznošću možemo odrediti vaš jezički nivo.

Koliko traje jedan čas?

Za decu predškolskog i školskog uzrasta, čas traje 60 minuta. Izuzetak su Superior, čiji čas je u trajanju od 75 minuta.

Za odrasle, časovi su od 90 minuta.

Sve grupe imaju časove 2 puta nedeljno.

Koliko traje jedan kurs?

Svi tečajevi do nivoa B2 traju dva semestra, dok tečajevi B2, C1 i C2 traju po tri semestra.

Da li i kada mogu da se priključim grupi koja je već krenula s nastavom?

Grupi koja je već krenula sa nastavom, možete se priključiti u svakom trenutku nakon urađenog dijagnostičkog testa.

Da li dobijam sertifikat o znanju po završenom kursu?

Po završetku svakog kursa, polažete završni ispit u našoj školi.

Da li moram da polažem ispit Univerziteta u Kembridžu po završetku kursa?

Niste u obavezi da polažete ispit Univerziteta u Kembridžu, iako mi to preporučujemo, s obzirom na to da su njihovi sertifikati međunarodno priznati.

Šta je IELTS?

IELTS (International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je često tražen sertifikat o znanju engleskog jezika od strane imigracionih službi i brojnih institucija.  Ovaj sertifikat je validan dve godine. Više o IELTS testu pogledajte ovde.

Šta je TOEFL?

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) je prvenstveno namenjen onima koji planiraju obrazovanje u Sjedinjenim Američkim državama, iako je često tražen i na drugim obrazovnim institucijama širom sveta. Svaka institucija propisuje broj bodova na testu neophodnih za upis. Ovaj sertifikat  je validan dve godine. Više o TOEFL, pročitajte ovde.